Fragment-schilderij-examen

Examen

Mijn eindexamen was een groot succes! Ik ben trots op alle musici die hebben meegewerkt aan de uitvoering van dit diverse prachtige programma. Veel dank aan alle sponsoren en iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van dit concert!

Zie hiernaast het resultaat:

Op vrijdag 16 juni is het zover!

Na vijf jaren hard werken en ontwikkelen ben ik heel dankbaar dat ik mijn eindexamenconcert kan houden. Van harte uitgenodigd op mijn concert met het thema:

~ Te Deum Laudamus ~

Update 13 mei 2023

De dag van mijn eindexamen komt snel in zicht: nog maar een maand te gaan! Het prachtige schilderij van Leonard is zo goed als af en is nu als aankondiging voor het concert hierboven te zien.  

In deze update volgt een toelichting op de doelgroep van de stichting.

De stichting richt zich op mensen die zich graag intensief willen ontwikkelen op muzikaal gebied. Daarbij richt zij zich op amateurzangers en -instrumentalisten, die in het dagelijks leven in andere vakgebieden werken of studeren, maar zich daarnaast intensief bezig houden met muziek. De stichting biedt coachingsprogramma’s aan om hun talent te helpen ontwikkelen. De coachingsprogramma’s zijn bijvoorbeeld gericht op technische ontwikkeling, specialiseren in een stijlperiode of ensemblespel of -zang. Deze coaching is gekoppeld aan de inhoud van de projecten, waardoor het geleerde in de praktijk tot uiting komt in voorbereiding op concerten.   

Om hier een kleine voorproef van te geven, bestaat het orkest op het eindexamen concert uit een aantal professionele musici die als aanvoerder in het orkest worden ingezet om hun expertise te delen met andere instrumentalisten.

Update 13 maart 2023

Heel leuk om weer een tipje van de sluier op te lichten. Nu: enkele doelen van de stichting.

Een van de doelen van de stichting is het uitvoeren van oude werken die weinig meer te horen zijn in Nederlandse kerken of concertzalen. Het streven is om deze werken zoveel als mogelijk historisch verantwoord uit te voeren door onder meer het inzetten van instrumenten uit de tijd van de compositie en door musicologisch onderzoek te doen naar de composities. Op dit moment staan binnen het tijdsbestek van vijf jaar twee werken op het programma om onderzoek naar te doen en uit te voeren:

  1. Dixit Dominus in G Jommelli (1714-1774)
  2. De vijf Motetten van Ghiselin Danckerts (ca. 1510-1567)

Beiden componisten hebben gemeen dat ze gewerkt hebben in Napels en door de ontwikkelingen destijds beïnvloed zijn. Het Dixit Dominus is door Maarten vorig jaar volledig getranscribeerd van manuscripten en wordt de komende jaren in samenwerking met een musicoloog kritisch gereviseerd. De Motetten zijn door A. Clement weer voor het voetlicht gebracht en uitgebracht. Het streven is om deze werken in de toekomst op te voeren op de geboortegrond van de componist: het stadje Tholen.

De schildering op deze pagina is een fragment van een schilderij dat speciaal voor dit moment wordt gemaakt. Dit schilderij heeft alles te maken met mijn eindexamenconcert en mijn grote droom…: het oprichten van een stichting!

Wat de naam en het doel is van de stichting en hoe deze vorm wordt gegeven, zal op mijn eindexamen duidelijk worden. Tot die tijd zal ik kleine tipjes van de sluier op deze site onthullen.

Ik zou het heel mooi vinden als u mijn concert en de stichting wilt sponsoren door een bedrag over te maken! Zo wordt mijn eindexamenconcert en de stichting ook een beetje van u.

Voor verder updates: houd de site goed in de gaten!

Betaaloptie ENTREEKAARTJE:

12,50 EURO overmaken op 
NL 94 RABO 0138 2252 06 t.n.v. M.P. Koopman

Klik HIER   om een entreekaartje te kopen of scan de Qr-code

kaartje

Gegevens:

  • Thema: Te Deum Laudamus
  • Datum: 16 juni 2023
  • Plaats: Nicolaikerk te Utrecht
  • Aanvang: 20:15 uur (19:30 uur kerk open)
  • Borrel na afloop in De Poort

 

Fragment schilderij – Leonard de Bruijn

Betaaloptie
SPONSORING:

Overmaken op 
NL 94 RABO 0138 2252 06 t.n.v. M.P. Koopman

klik HIER of scan de qr code

sponsoring